M2mobi | Digitaal Bureau | Mobile App Ontwikkeling

Privacy

Jouw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de geldende privacywetgeving verwerkt. Wij doen niet aan geautomatiseerde gegevensverzameling. Persoonsgegevens die je achterlaat zoals je naam of e-mailadres worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld gegevens invult voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of voor een sollicitatie, deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt en niet gedeeld worden met derden, tenzij dit voor dat doel noodzakelijk is. Voor onze nieuwsbrieven kun je je op ieder moment afmelden. Als wij gebruik maken van de diensten van derde partijen, bijvoorbeeld voor de opslag van jouw persoonsgegevens, dan verplichten we deze partijen om jouw gegevens conform ons privacybeleid en de geldende privacywetgeving te verwerken. Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waar ze voor verstrekt zijn. De persoonsgegevens die wij verwerken worden door ons beveiligd met adequate beveiligingsmaatregelen.

Je kunt een verzoek doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Ook kun je ons verzoeken persoonsgegevens te rectificeren of te verwijderen of de verwerking daarvan te beperken. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en kun je een beroep doen op het recht van overdracht van jouw persoonsgegevens aan een derde.

Heb je vragen over ons privacybeleid of over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je een e-mail sturen naar info@m2mobi.com.

Cookies

Bij alle website bezoekers maken wij gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het correct functioneren van onze website. Deze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je een sollicitatie kunt versturen en deze in juiste orde bij ons aankomt. Je kunt het plaatsen van functionele cookies weigeren door middel van je browserinstellingen. Het is mogelijk dat onze website daardoor niet goed functioneert.

Als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven maken wij gebruik van analytische cookies. Wij verwerken onder meer jouw IP adres om het bezoek aan onze website te registreren en om je gericht te informeren over onze dienstverlening.