M2mobi - Ahti
Alle projecten

Ahti

Klant
Amsterdam health & technology institute
Discipline
Concept, Design, Development, Maintenance
Platform
Android

De Briefing

Wereldwijd de stedelijke gezondheidszorg verbeteren door middel van nieuwe technologische middelen met als doel de kwaliteit van leven te verhogen voor een lagere prijs: dat is de visie van het Amsterdam health & technology institute (Ahti).

Gemiddeld heeft één op de drie volwassenen te maken met een te hoge bloeddruk. Dit heeft grote gevolgen voor de welzijn van deze mensen: gezonde levensjaren gaan verloren en vroegtijdig overlijden is hierbij geen zeldzame. Daarnaast worden er jaarlijks honderden miljoenen euro’s uitgegeven aan medische zorg voor hart- en vaatziekten. Dat komt mede doordat de huidige behandelmethoden niet efficiënt genoeg zijn. Wereldwijd is slechts een beperkte groep patiënten onder controle.

Als onderdeel van Ahti haar innovatieprogramma om dit probleem te bestrijden is zij een strategisch partnerschap aangegaan met M2mobi. Samen hebben we een nieuwe digitale zorgdienst ontwikkeld - in de vorm van een app - waarbij patiënten met een hoge bloeddruk op een geheel nieuwe manier worden behandeld en op afstand kunnen worden gemonitord. De app maakt onderdeel uit van een onderzoek waarbij gedragswetenschappers (van de Duke University in North Carolina) door middel van A/B testing kijken hoe patiënten gestimuleerd kunnen worden om vaker en met regelmaat hun bloeddruk te meten.

De Challenge

Het op afstand kunnen monitoren van patiënten met een verhoogde bloeddruk bleek een aardige uitdaging. Dit komt doordat je slechts beperkt invloed kan uitoefenen op patiënten die zich in hun privé-omgeving bevinden. Het is daarom belangrijk een dusdanig gebruiksvriendelijke app te ontwikkelen, dat patiënten deze ook daadwerkelijk dagelijks willen gebruiken. Om die reden zijn de gedragswetenschappers van de Duke University betrokken bij het programma. Met de app willen zij inspelen op het gedrag van de patiënten om hen zo te stimuleren regelmatig hun bloeddruk te meten.

Tijdens de ontwikkeling waren dus meerdere partijen betrokken, allemaal met een gedeelde visie, maar ook met een individuele blik op de uiteindelijke op te leveren app. Zo waarborgen de gedragswetenschappers de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek en dragen wij zorg voor een optimale User Experience. Tussen deze twee moest een juiste balans worden gevonden.

Het onderzoek wordt uitgerold binnen een viertal landen - Amerika, China, Kenia en Nederland. Dit brengt tevens een aantal uitdagingen met zich mee. Zo zijn de regels omtrent de omgang met patiënten data in elk land verschillend. Alle lagen van de app, de hosting in verschillende landen en het bewaren van de gegevens moeten aan zogeheten Patient Data Security voldoen.

img Ahti case 1

De Oplossing

De app maakt onderdeel uit van een A/B onderzoek. Dit betekent dat de app twee verschillende flows bevat - de Behaviour flow en Non Behaviour flow - welke steekproefsgewijs aan patiënten worden toegewezen. Bij de Non Behaviour flow krijgen patiënten elke keer hetzelfde bericht te zien, bijvoorbeeld: ‘Meet nu je bloeddruk’. Patiënten die de Behaviour flow volgen krijgen gepersonaliseerde berichten. Deze flow is met als doel ontworpen om patiënten positief te stimuleren voor het meten van hun bloeddruk. Aan het eind van het onderzoek zal moeten blijken welke gedragsflow het meeste effect heeft gehad op het meten van de bloeddruk.

Wanneer patiënten hun bloeddruk hebben gemeten en de gegevens hebben ingevuld in de app, gaat deze informatie naar hun doktoren. Zij kunnen deze informatie vervolgens analyseren via een web-based dashboard. Zo kunnen de doktoren hun patiënten op afstand monitoren en kunnen hart- en vaatziekten al in een vroeg stadium worden ontdekt.

De Resultaten

Recent zijn de eerste patiënten aangemeld bij de app en zullen in de komende periode meer volgen. We hopen hiermee een thuiszorg systeem te hebben ontwikkeld, dat grote groepen patiënten met een hoge bloeddruk op afstand kan monitoren. In landen met goede zorginfrastructuur, zoals de VS en Nederland, zal dit leiden tot efficiëntere zorg en groter gebruiksgemak. Terwijl in landen waar op dit moment voor een hele grote groep patiënten geen enkel alternatief is (China en Kenia), kan deze digitale dienst een betaalbare toegang tot zorg zijn.

Meer weten?

Stefan Smit
Stefan Smit